Skip to main content

BIJ- EN NASCHOLING MEDISCHE BASISKENNIS ZATERDAG 24 februari 2024

INHOUD CURSUS DAG

THEMA:  “HET HART OP DE JUISTE PLAATS

WE NEMEN JE MEE IN DE WERELD VAN DE EMBRYOLOGIE

Het menselijke leven begint “eencellig”, terwijl het alle informatie en instructie “in zich heeft” voor groei en ontwikkeling.
Te beginnen met de eerste celdeling groeit het embryo uit tot een cluster van cellen, een blastocyste genaamd.
Twee weken na de conceptie bestaat de blastocyste reeds uit de drie verschillende kiembladen, een innerlijk endoderm en een uiterlijk ectoderm, met daartussen het mesoderm.
Gedurende de zwangerschap ontwikkelen alle organen en weefsels zich vanuit de kiembladen van het lichaam. Tijdens dit proces doorloopt de foetus alle evolutionaire stadia, van een eencellig organisme tot een compleet menselijk lichaam.
Vanuit deze drie kiembladen ontwikkelen zich dezelfde weefseltypes in alle organismen, inclusief dieren en planten.

Achtergrond:
Om de normale anatomie van een volwassen mens te kunnen begrijpen is inzicht in de embryologie van cruciaal belang.
Ook de pathologie die kan ontstaan als er iets niet goed gaat in het embryologische proces is dan beter te beredeneren.
In deze bij- en nascholing wordt een tipje opgelicht van het interessante, maar ook ingewikkelde gebied van de embryologie.  

We beginnen bij het allereerste begin van het embryo, twee weken na de bevruchting wanneer ‘het’ ingenesteld is in de baarmoederwand.
Het embryo bestaat dan enkel uit een platte kiemschijf.
De derde week na de bevruchting staat in het teken van het proces waarbij de drie oer-weefsellagen (kiembladen, germ layers) worden gevormd het:

 • Ectoderm
 • Mesoderm
 • Endoderm

Uit deze drie kiembladen ontstaan alle weefsels die de toekomstige volwassen mens gaan vormen.
In dit stadium worden ook de 3 hoofdassen van het embryo gevormd.

Beknopte beschrijving van de inhoud 

De totale embryonale periode duurt tot de 9e week na de bevruchting van de eicel.
De vroege  embryonale ontwikkeling duurt tot week 4 en de late embryonale ontwikkeling is gericht op de ontwikkelingsgebeurtenissen in week 4 t/m week 8 en hiertoe wordt de ontwikkeling van de organen, ook wel organogenese, gerekend. Na week 8 start de foetale periode.

Doelstellingen en aandachtspunten:

Doel
De student kan aangeven dat in de 3e -4e week een 3-lagig embryo ontstaat en een eerste 3D vorming. De student kent de termen: ectoderm, endoderm, mesoderm en weet welke weefsels hieruit ontstaan.

Kennis

 • De student kan de ontwikkeling van onderstaande orgaansystemen / structuren beschrijven:
  • Lichaamsholten en longen
  • Uteroplacentale circulatie 
  • Hart 
  • Vaten
  • Tractus digestivus
  • Tractus urogenitalis 
  • Hersenen 
  • Skelet en spierstelsel
  • Gezicht, oor en oog

Inzicht

 • De student kan de bouw van volwassen systemen en structuren in het menselijk lichaam verklaren aan de hand van de embryologie

Toepassing

 • De student kan relevante kennis m.b.t. de late ontwikkeling / organogenese begrijpen
 • De student kan verworven kennis en inzichten m.b.t. afzonderlijke ontwikkelende organen en structuren integreren en inzetten voor het oplossen van vraagstukken aangaande de volwassen bouw van het menselijk lichaam

Aanbevolen literatuur:

Pathologie, Auteur M. Zelman, uitg. Pearson; Hoofdstukken: H11,H12,H13,H19
ISBN: 9789043034937
Anatomie en fysiologie, Auteur F. artini, uitg. Pearson; Hoofdstukken: H6,H7,H11
ISBN: 09789043035873

 

Aanmelden voor deze cursusdag kan onderaan op de pagina via het aanmeldingsformulier.

Docent van deze bij- en nascholings dag is:

Franc Muller

Ik heb mijn opleiding als klassiek homeopaat genoten aan de Michaelische School voor Geneeskunst, mijn opleiding als muziektherapeut aan de Hoge school Midden Nederland (voorheen de Jelburg), en verder heb ik verschillende trainingen achter de rug als therapeut (o.a. psychosynthese, NLP cognitieve en systeemtherapie).

Sinds 1990 werk ik als klassiek homeopaat en als muziektherapeut voor verschillende instituten en particulieren in mijn eigen praktijk. Sinds 1991 geef ik regelmatig gastcolleges op verschillende beroepsopleidingen binnen mijn vakgebied en sinds 2000 ben ik als docent en later ook als leidinggevende, verbonden aan de klassieke homeopathie opleiding de Academie voor Klassieke Homeopathie in Zwolle (voorheen het J.T. Kentcollege te Meppel).Daarnaast geef ik lezingen en workshops op de gebieden waarin ik ook een praktijk heb.

Kosten - Locatie - Tijden - Aanmelden

Kosten bij- en nascholing
Kosten bedragen € 135,- voor deze bij- en nascholing
De syllabus wordt voor aanvang van de les uitgereikt. Er wordt een heerlijke lunch aangeboden tijdens de middagpauze. Dit alles is inclusief.

Aanvang lesdag
Zaal open 09:00uur
aanvang van bij- en nascholing 09:30 t/m 17:30uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaande knop
Voor vragen kun je contact opnemen met het secretariaat. het secretariaat is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 10:00 uur t/m 16:30 uur en van 18:30uur t/m 21:00uur op zaterdag en zondag van 12:00uur t/m 17:00uur

Aanmeldingsformulier

Locatie:
Emmaüskerk
Jan van der Wegestraat 2
5622 JS Eindhoven

Deze bij en nascholingen zijn geaccrediteerd bij de SNRO.