Skip to main content

Inhoud van de medische basiskennis

Maak kennis met de SNRO-erkende opleiding Medische Basiskennis.

Deze intensieve opleiding laat je in 18 lessen op inspirerende wijze kennismaken met de medische basiskennis.

 • Hoe herken je signalen die mogelijk wijzen op medische problemen?
 • Rode vlaggen uit de PLATO-tabel

De opleiding medische basiskennis heeft dan ook een praktijkgerichte insteek waardoor de opgedane kennis in de praktijk kunt toe passen

Voordelen

 • Lesmateriaal geschreven door arts
 • Leer over anatomie, fysiologie en pathologie
 • Duidelijke uitleg met veel illustraties, video’s en casuïstiek

Het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. Je krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat je de lesstof gemakkelijk kan opnemen en onthouden.
Er is een maximaal aantal studenten per klas, meld je daarom tijdig aan voor de opleiding Medische basiskennis.

Anatomie

De bouw en de structuur van het (menselijk) lichaam, of de studie daarvan. Anatomie omvat de studie van de verschillende organen en lichaamsstelsels. Anatomie is een fundamenteel onderdeel van de geneeskunde, maar ook van de biologie. Om te begrijpen hoe men een ziek lichaam kan genezen, moet men eerst voldoende kennis hebben over de anatomie ervan.

Leerdoelen Anatomie en Fysiologie

Inleiding tot de anatomie en fysiologie:

Leerdoelen:

 • De basale functies van levende organismen beschrijven
 • De relatie tussen anatomie en fysiologie verklaren en verschillende specialisaties binnen elk van deze disciplines beschrijven
 • De belangrijkste organisatieniveaus in levende organismen herkennen
 • De elf orgaanstelsels van het menselijk lichaam en hun belangrijkste functies noemen
 • Het begrip ‘homeostase’ verklaren
 • Beschrijven op welke wijze negatieve en positieve terugkoppeling bij homeostatische regulering zijn betrokken
 • Doorsneden, lichaamsdelen en hun onderlinge positie aan de hand van anatomische termen beschrijven
 • De belangrijkste lichaamsholten en hun onderverdeling benoemen

Leerdoelen Pathologie

Inleiding tot de pathologie:

Leerdoelen:

 • Het begrip ziekte en een aantal ziektegerelateerde termen beschrijven
 • De symptomen van ziekten benoemen en beschrijven
 • De termen waarmee ziekten worden omschreven verklaren
 • De diagnostiek van ziekten toelichten
 • De belangrijkste oorzaken van ziekten noemen
 • De risicofactoren van ziekten noemen en beschrijven
 • De onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
 • De pluis en niet pluis (rode Flaggen)

Modulen Anatomie en Fysiologie

De indeling in hoofdstukken

 1. Inleiding tot de anatomie en fysiologie
 2. Het moleculaire organisatieniveau
 3. De celstructuur en- functie
 4. Het weefselniveau
 5. De huid
 6. Het beenderstelsel
 7. Het spierstelsel
 8. Het zenuwstelsel
 9. De algemene en speciale zintuigen
 10. Het endocrien stelsel
 11. Het cardiovasculaire stelsel: bloed
 12. Het cardiovasculaire stelsel: het hart
 13. Het cardiovasculaire stelsel: bloedvaten en bloedsomloop
 14. Het lymfestelsel en immuniteit
 15. Het ademhalingsstelsel
 16. Het spijsverteringsstelsel
 17. Stofwisseling en energetica
 18. Het urinaire stelsel
 19. Het voortplantingsstelsel
 20. Ontwikkeling en erfelijkheid

Modulen Pathologie

De indeling in hoofdstukken

 1. Inleiding tot pathologie
 2. Afweer en het lymfestelsel
 3. Infectieziekten
 4. Kanker
 5. Erfelijkheid en ziekte
 6. Aandoeningen van hart- en vaatstelsel
 7. Aandoeningen van het bloed
 8. Aandoeningen vanher ademhalingsstelsel
 9. Aandoeningen vanher spijsverteringsstelsel
 10. Aandoeningen van het urinewegstelsel
 11. Aandoeningen van het voortplantingsstelsel
 12. Aandoeningen van het endocriene systeem
 13. Aandoeningen van het zenuwstelsel en de zintuigen
 14. Psychiatrische en cognitieve stoornissen
 15. Aandoeningen van het motorische stelsel
 16. Aandoeningen van de huid
 17. Levensfase, kinderen en ouderen, vergrijzing
 18. De onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
 19. Het herkennen van pluis en niet pluis (rode Flaggen)
 20. Basisprincipes farmacologie

Kennis van de gezondheidszorg en communicatie:

 1. Kennis van de gezondheidszorg
 2. Informatievaardigheden
 3. Grenzen van vakgebied/ eigen professionaliteit
 4. Organisaties
 5. Sociale kaart medische correspondentie en medische machtiging
 6. Wetgeving
 7. Gesprekstechnieken
 8. Overdracht – tegenoverdracht

Psychopathologie:

 1. DSM-IV en DSM-V psychotische stoornissen
 2. Verslaving
 3. Gezondheidsgedrag
 4. Angststoornissen
 5. Persoonlijkheidsstoornissen
 6. Stemmingsstoornissen
 7. Autismespectrumstoornissen
 8. Somatoforme stoornissen
 9. Rode vlaggen.
 10. Grenzen van vakgebied/ eigen professionaliteit

De medische basiskennis is geaccrediteerd door de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van beroepsopleidingen in het particulier onderwijs, met een ruime ervaring in de integrale en complementaire gezondheidszorg. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 40 EC’S (studie punten)

Docent Erik Schut

Docent Ernani de Boer

                    Anatomie/Fysiologie

 • Les 1.    Vrijdag 4 oktober 2024.
 • Les 2.    Vrijdag 11 oktober 2024.
 • Les 3.    Vrijdag 1 november 2024.
 • Les 4.    Vrijdag 8 november 2024.
 • Les 5.    Vrijdag 22 november 2024.
 • Les 6.    Vrijdag 13 december 2024.
 • Les 7.    Vrijdag 20 december 2024.
 • Les 8.    Vrijdag 17 januari 2025.
 • Les 9.    Vrijdag 24 januari 2025.

                    Pathologie

 • Les 10.     Vrijdag 31 januari 2025.
 • Les 11.      Vrijdag 7 maart 2025.
 • Les 12.     Vrijdag 14maart 2025.
 • Les 13.     Vrijdag 28 maart 2025.
 • Les 14.     Vrijdag 11 april 2025.
 • Les 15.     Vrijdag 18 april 2025.
 • Les 16.     Vrijdag 16 mei 2025.
 • Les 17.     Vrijdag 23 mei 2025.
 • Les 18.     Vrijdag 30 mei 2025.