Bij- en nascholingen Medische Basiskennis

Thema van de nascholing komt binnen kort en datum 2022

Bij- en nascholing Medische Basiskennis 2022.

Deze bij en nascholingen zijn geaccrediteerd bij de SNRO.

Thema van de nascholing komt binnen kort en datum 2023

Bij- en nascholing Medische Basiskennis 2023.

Deze bij en nascholingen zijn geaccrediteerd bij de SNRO.